Czy są zmiany w prawie jak zlecić usługi geodezyjne?

jąć się wykonaniem kluczowych pomiarów, bez których budowa nowego obiektu czy zupełnie inna praca budowlana nie mogłaby przebiegać w sposób prawid

Czy są zmiany w prawie jak zlecić usługi geodezyjne? geodezja Środa Śląska

Jeżeli geodeta popełni tutaj jakikolwiek błąd

Przedstawiciele branży, jaką jest geodezja, są osobami, na których spoczywa dość duża odpowiedzialność. To właśnie oni muszą bowiem zająć się wykonaniem kluczowych pomiarów, bez których budowa nowego obiektu czy zupełnie inna praca budowlana nie mogłaby przebiegać w sposób prawid