Wewnątrz korzenia znajduje się jeden (zazwyczaj)

Implantologia Chorzów
Korzeń tkwi mocno umocowany w zębodole za pomocą włókien ozębnej wnikających do cementu, który pokrywa powierzchnię korzenia.
Na szczycie korzenia (apex radicis dentis) znajduje się otwór wierzcImplantologia Chorzów .

Widok do druku:

Implantologia Chorzów