Klinika stomatologiczna Zabrze

Są to nerwy bezmielinowe włókna typu

Klinika stomatologiczna Zabrze
Regulują przepływ krwi w naczyniach krwionośnych.
Są to wypustki neuronów znajdujących się w zwoju szyjnym górnym.
Są to nerwy bezmielinowe, włókna typu C, i są odpowiedzialne za słabo zlokalizowany, tępy b.